*کلاً هر چی میشه، عکس‌العمل‌م کلافگی و عصبانیت و یه دل سیر گریه‌س. دل سیر که چه عرض کنم..

موضوع: )-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers