*آدم کارای دسته‌جمعی نیستم اما رقص گروهی رو خیلی دوست دارم مخصوصاً اگه کار محمد خر.دادیان باشه! البته بی‌نظمی به وضوح در کار شون مشهود ه اما مهم نیست. ۵ دقیقه اونطوری تکون رو پیچ و تاب بدی شعف کاملاً بر ت مستولی خواهد شد. امتحان‌ش هم مجانی‌ه.

دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
نظرات ()
موضوع: دخترونه
Share

Daisypath Happy Birthday tickers