*با نفری یه کیف و یه نایلون بزرگ دسته‌دار توی پله‌ها می‌دویدیم. نارنجی جلو، من دنبال‌ش. فکر کن! انگار نه انگار چشم‌هاش رو عمل کرده. سر پیچ یهو همکار ش جلومون سبز شد. من که رد شدم، دیدم نارنجی ایستاد. من هم برگشتم سلام کردم.

همکار ش از دیدن نارنجی با عینک آفتابی توی ساختمون تعجب کرده بود. نارنجی تعریف کرد جریان رو خیلی مختصر. بعد با لهجه‌ی جنوبی‌ش که من عاشق‌ش‌م گفت مریمی! من قرار بود ۲ هفته دیگه توی اداره ادای کورها رو دربیارم. این که دید الان داشتم می‌دویدم. چی بگم‌ش ۲ هفته دیگه؟ من که ریسه رفته بودم از خنده. گفتم اون حرف‌م مال وقتی بود که نمی‌دونستم ۲ هفته استعلاجی داری. دیگه بعد ش نمی‌تونی این فیلما رو دربیاری :دی

توی ماشین هردومون ساکت بودیم. من یه چیزی می‌گفتم، نارنجی جواب می‌داد هاااا. اون یه چیزی می‌گفت، من جواب می‌دادم هوم‌‌م‌م. حوصله‌ی پرحرفی نداریم هیچ‌کدوم‌مون. من که راضی‌م. اون رو نمی‌دونم :دی

توی فرودگاه هم هرجا می‌رسیدیم همه بهش می‌گفتن عینک‌ش رو برداره. مشکوک بود خب ((: بعد هم میز پذیرش و کارت پرواز و خداحافظی..

اومدن نارنجی برای من یکی خیلی خوب شد. چند روزی از تنهایی دراومدم. دوستای زیادی ندارم. اکثر شون هم متاهل‌ن. با خونه زندگی و شوهر و بچه دیگه پایه‌ی پیاده‌روی و گردش با من نیستن. فامیل هم که ندارم شکر خدا. یعنی دارم اما نباشن، بهتر ه. دوستای دیگه‌م هم تهران نیستن. خیلی تنها م.

اومدن نارنجی برام خیلی خوب شد. با هم غذا می‌خوردیم. بعد از چای بعدازظهر می‌خوابیدیم. بعد می‌نشستیم به دری‌وری گفتن و خندیدن.

اخلاق اعصاب خورد کن هم نداره. اصلاً فضول نیست. اصلاً که میگم یعنی اصلاً و ابداً.
با تعارفای الکی روی اعصاب آدم نمیاد. نق نمی‌زنه. شوخی هم زیاد می‌کنه. من برعکس‌م. تعارفی. نق‌نقو. برج زهر مار. برای همین این چند روز خیلی بهم خوش گذشت باهاش. نامرد م که با وجود مریضی دوست‌م، بهم خوش گذشته. خودم می‌دونم.

عصر بهم تلفن زد. صحیح و سالم رسیده خونه. بدون عینک طبی. با یه عینک آفتابی بزرگ (-:

دوست داشتم با هم عکس بگیریم. یادم افتاد هنوز قیافه‌ی بدون عینک‌ش رو دوست نداره. آرایش هم براش ممنوع‌ه تا ۲ هفته. کلاً جا ش نبود. نگفتم. شایدم اینطوری بهتر ه. اینجا رو که ببینم، بیشتر از یه عکس، خاطرات‌م رو زنده می‌کنه.

دیدگاه جدید مبارک نارنجی..

یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠
نظرات ()
موضوع: (-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers