*ورژن جدید پوریا پورسرخ رو توی سریال سقوط آزاد می‌بینین؟
البته چون روی چربی‌، هورمون زده هیکل مذکور خیلی هم جالب نشده اما در هر حال، بهتر از قبل‌ش‌ه. خب اینا نمیذارن من برم هورمون بزنم. هورمون اسبی گاوی چیزی.. جدی میگم‌ها. اینطوری اگه تا آخر دنیا هم ورزش کنم، نیم سانت هم عضله نمیارم /-: اصلاً بدجوری رفته‌م توی کار هیکل. بدجوری. می‌فهمی؟ بدجوری..

موضوع:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers