*یه چیزی بپرسم؟

صادقانه جواب بدین لطفا: واقعا براتون مهم‌ه مردم از قیافه‌تون تعریف کنن و بهتون بگن خوشگلید؟ می‌دونم کسی بد ش نمیاد دیگران ازش تعریف کنن. اما سوال‌م این‌ه که اگه تعریف نکنن، ناراحت میشین؟

یادآوری می‌کنم که زیبایی، نسبی و سلیقه‌ای‌ه و ممکن‌ه کسی که از نظر من خیلی زیباست، از نظر کس دیگه نه تنها زیبا، که خیلی هم زشت باشه. ولی واقعا این مهم‌ه؟

واقعیت این‌ه که برای من مهم نیست. بوده‌ن کسانی که اصلا و ابدا از من خوش‌شون نیومده و کلا تحمل‌م براشون سخت که نه، غیر ممکن بوده! و بعد ش فهمیده‌م علت‌ش در واقع قیافه‌م نبوده، رفتار م بوده. مثلا فرض کن طرف خیلی اهل ژست گرفتن بوده و مغرور. من هم عین خودش بوده‌‌م. در نتیجه از اول، همینطوری بیخود و بی‌جهت، شمشیر رو از رو بستیم برای هم. بعد مثلا یه جای دیگه، یه جور دیگه برخورد کردیم و من این بار توی مود بوده‌م و طور دیگه‌ای برخورد کردم. اون هم کلی تحویل‌م گرفته و تازه از قیافه‌م هم تعریف کرده! در حالی که من همیشه فکر می‌کردم کلا ازم خوش‌ش نمیاد. (هرچند برام اهمیتی نداره واقعا. همه که قرار نیست از هم خوش‌شون بیاد)

چند روز پیش هم ماجرای مشابهی پیش اومد. دوست‌م گفت که خوشگل‌ه! من گفتم از نظر م خوشگل نیستی. معمولی هستی.

خب من آدمی نیستم که دروغ بگم. اون هم سر مسائل پیش پا افتاده‌ای مث این. بعد فکر کنم اون ناراحت شد اما دلیل‌ش رو نمی‌دونم. خب اگه کسی چهره‌ی خودش رو دوست داره، دیگه چه لزومی هست از دیگران تایید بخواد؟ اگه دوست نداره، خب تغییر ش بده. چه می‌دونم. بینی‌ش رو عمل کنه. موها ش رو رنگ کنه. مدل ابروهاش رو تغییر بده. رنگ کرم پودر ش رو عوض کنه. خط چشم بکشه. یه کاری کنه که قیافه‌ش عوض شه یه کم.

من آدمی نیستم که خیره شم به چهره‌ها و تو ش دنبال زشتی یا زیبایی بگردم. اگه کسی رو دوست دارم، با همون قیافه دوست دارم. اگه هم دوست ندارم، الهه‌ی زیبایی هم باشه، باز دوست‌ش ندارم.

چه اهمیتی داره کسی بگه تو خوشگلی یا خوشگل نیستی؟ واقعا نظر مردم مهم نیست. چرا باید مهم باشه؟ متفکر

دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: دخترونه
Share

Daisypath Happy Birthday tickers