*چی بودم، چی شدم در واقع یک علت خاص داشت! علت‌ش هم این بود که ما وقتی رفته بودیم باغ، من یه شال سر م بود، 2 تا هم توی کیف‌م. خودم رو خفه کردم انقد عکس گرفتم. خب من در کل خیلی بدعکس‌م و باید کلی عکس بگیرم تا شاید دری از رحمت به رویم باز شه و 2-1 تا ش خوب دربیاد. از قضا اون روز حال‌م خوش بود و چند تا عکس‌م خوب شد. مدارک‌ش هم در صورت‌کتاب موجود ه.

دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: (-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers