*تی‌وی دعا رو پخش می‌کرد، من زیرنویس‌ش رو می‌خوندم. معنی‌ش قشنگ بود.

پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
سخن شما
موضوع: (-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers