*برای من وابسته به نور، پاییز یعنی مرگ! یعنی سرماخوردگی و تب. بی‌حوصلگی. یعنی انتظار شب یلدا تا از فردا ش، روزها بلندتر شن. یعنی نشستن زیر نور پنجره تا هر وقت که آفتاب هست نیشخند

پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: )-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers