*به دلیل تنبلی سیستر و سابقه‌ی درخشان‌ش در نظم و ترتیب، کل لباس‌های تابستونی‌م‌ و تابستونی‌ش رو تنهایی جمع کردم. تا کرده و مرتب گذاشتم کنار. لباس‌های زمستونی‌م و زمستونی‌ش رو آوردم بیرون. زدم به جالباسی. چیدم توی کمد.

جالب‌ش این بود که نشسته بود پا ش رو انداخته بود روی پا ش دستور هم می‌داد. که این رو بذار دم دست. اون رو تا کن بذار توی کشو. اون رو جمع نکن لازم‌ش دارم. این رو بذار زیر اون.

الان کمد کاملا مرتب‌ه و متاسفانه این حالت نهایتا 24 ساعت دوام خواهد یافت!

یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: d:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers