*دنیا کوچیک‌ه یا آرزوهای من بزرگ‌ن؟

گاهی برای خودم هیچی نمیخوام اما نمی‌تونم برای دیگران هم چیزی نخوام. دنیا برام تنگ‌ه.

یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: امیدوارم
Share

Daisypath Happy Birthday tickers