*لطفا هر ساعتی از شبانه‌روز یادم افتادید، بهم تلفن نزنید. ممنون که به یادم هستین ولی من هم آدم‌م. گاهی می‌خوابم. گاهی کار دارم. اغلب اوقات هم حوصله‌ی تلفنی صحبت کردن رو ندارم. خواهش می‌کنم. لطفا.

سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: |-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers