*دیگه بس‌ه هرچی رفتید سفر، ول گشتید و خوش گذروندید. قرار نیست شما درس بخونید؟ کار کنید؟ ازدواج کنید؟ بچه‌دار شید؟ فقط بلدید هی مجردی برید بگردید خوش بگذرونید؟! خنثی

سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: ))=
Share

Daisypath Happy Birthday tickers