*کشت من رو این پرشین! برای نوشتن یک پست، خیلی معطل‌م می‌کنه. مجبور م 10 بار حداقل، ارسال کنم. شاید مطلب بیاد روی بلاگ. برای همه‌ی پرشینی‌ها این مشکل هست؟

شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: ?-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers