عین پسرا میرم جلوی آینه‌ی‌ حمام،‌ دست‌هام رو می‌برم بالا، از آرنج خم. بازوها موازی زمین. یه کم فشار میارم انگار چیز سنگینی دست‌م‌ه. بعد، از گود شدن زیر بغل و قلمبه شده بازو هام ضعف میرم از شادی. قابل وصف نیست! آخ

جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: باشگاه
Share

Daisypath Happy Birthday tickers