دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤
نظرات ()
Share

شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤
نظرات ()
Share

شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٤
نظرات ()
Share

یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
نظرات ()
Share

چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

 

سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

Share

چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

Share

یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

Share

Share

یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

Share

خمر من و خمار من، باغ من و بهار من

خواب من و قرار من، بی‌ تو به سر نمی‌شود

جاه و جلال من تویی،  ملکت و مال من تویی  

آب زلال من تویی، بی‌ تو به سر نمی‌شود

گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی         

آن منی. کجا روی؟ بی‌ تو به سر نمی‌شود...

سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

Share

چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
نظرات ()
Share

سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

Share

دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

Share

Share

پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

Share

Share

پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

*اینجا

شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

پ.ن: ضمنا با احمق‌ها نه مشورت کنید، نه معاشرت!

شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

*دو دقیقه هیچ کاری نکن!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

Share

پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

Share

دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

*خیلی خوشبخت‌ن آدمایی که وقتی می‌ترسن یه کاری رو شروع کنن، یکی هست تشویق‌شون کنه.

یکی که بگه فرداشب وقتی ازت می‌پرسم شروع‌ش کردی یا نه، باید حتما بگی آره وگرنه دلخور میشم ازت...

یکی که بگه اگه نمی‌تونی تنها بری، من باهات میام. حتی اگه بعد ش بگی نمیخواد بیای. همین که حس کنم باهامی، کافی‌ه برای اینکه برم شروع‌ش کنم...

 

 

 

 

Share

*با کلمات هم میشه نوازش کرد...

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
نظرات ()
Share

Daisypath Happy Birthday tickers