بر چشم خوب، رحمت!

*استاد فرهنگ میگه اگه دقت کرده باشین، ماشینای قراضه‌ای که روشون جای ۲۰۰ تا تصادف‌ه روشون نوشته بر چشم بد، لعنت! هر کی هم رد شده، زده و رفته. وقتی می‌نویسی چشم بد، خب چشم بد رو جذب می‌کنی. بنویس بر چشم خوب، رحمت. هیچ اتفاقی هم نمیفته دیگه.

حالا شده حکایت من. بعضیا - که معمولاً آدمای ثابتی هم هستن - آفریده شدن واسه دق دادن من اصلاً. حرص میدن‌ها. آدم هی میخواد هیچی هم نگه.. بعد گاهی که خیلی لج‌م می‌گیره، میگم تف به.. بعد یاد «تف به مرام‌ت عوضی!» میفتم، خنده‌م می‌گیره. بعد میگم ای لعنت به.. یادم میفته لعنت هم نباید بگم.. خب آدم چی بگه؟ میگم خدایا من رو نجااااااات بده. خوشحااااااااال‌م کن! :دی

/ 0 نظر / 17 بازدید