الگو

1. مربی من، دختری‌ست تندخو با وجدان کاری در حد بی‌نهایت. باسواد، باتجربه، لاغر، با مقداری قوز - چون رزمی‌کار ه، خوش‌ش میاد. احساس بروسلی بودن دست میده بهش انگار - و با.سن صاف.

2. هر کس در بهترین حالت ممکن‌، میشه مث مربی‌ش.

3. تازگیا هر کس من رو می‌بینه، حتی بچه‌های باشگاه، میگن وای چقدر لاغر شدی. چقدر خوب شدی.

از 3 و 2 و 1نتیجه می‌گیریم من دارم لاغر، قوزی و صاف میشم!استرسقصه هم نیست‌ها. واقعاْ دارم اینطوری میشم. برم باهاش یه صحبتی کنم. اگه افاقه نکرد، مجبور م برم یه مربی با پشت صاف و با.سن گرد پیدا کنم. اگه فوق لیسانس نداشت اما خوش‌اخلاق بود که چه بهتر نیشخند

/ 2 نظر / 11 بازدید
گلدونه

اخلاق ادم هم به مربيش ميره يا فقط منظورت هيكل و فيزيك ادم بود؟؟