مهم نیست

*مهم نیست که از بیرون چه طور به نظر میام. کسایی که درون‌م رو می‌بینند، برام کافی‌ن. واسه اونایی که از روی ظاهر م قضاوت می‌کنند، حرفی ندارم. همون بیرون بمونند واسه‌شـون کافی‌ه.

/ 1 نظر / 5 بازدید
بابک

مردم اکثریت قاضی هستند ولی آیا مهم هست قضاوت دیگران؟