عروس تعریفی

هی تعریف کردم از این باشگاه جدید. هی ذوق کردم الکی. امروز گفتن ماه رمضون - دقیقاْ یک ماه - باشگاه تعطیل‌ه به دلیل تعمیرات. و حتماْ بعدش گرون هم خواهد شد طبیعتاْ. ضمن اینکه من باز مجبورم باشگاه عوض کنم.

/ 7 نظر / 15 بازدید
Moin

قضاوت زود ، ام الفساد ....

مسافر

خوب بهتر! مگه تو توی ماه رمضون جون ورزش کردن هم داری؟[عینک]

هادی

باشگاه هم باشگاهای قدیم الان دیگه باید بری باشگاهای خارجی‌ لژیونر بشی‌ :دی

مسافر

من که ماه رمضونو خودم تعطیلش میکردم.[مغرور] حیف دیگه نمیرم باشگاه وگرنه بازم ماه رمضونو میپیچوندم که نرم[عینک] دوستم از من بدتر بود . ماه رمضون دانشگاه نمیومد! اگرم میومد روضه نمیگرفت[تعجب]

مسافر

الان که دقت میکنم اینقدر تعطیلات دوست داشتم که روزه رو نوشتم روضه[نیشخند] کنار همم نیست حروفش بگم اشتباه تایپی بوده[اوه]