شلیک

*رفته بودم بزرگ‌ترین پاساژ رو باز خاورمیانه! عاشق اونجا م. تنها پاساژی‌ه که مسقف نیست و نفس‌م بند نمیاد. می‌تونی همونطور که قدم می‌زنی و مغازه‌ها رو می‌بینی، حسابی نفس بکشی و آسمون بالای سر ت باشه. شلیک فرزاد فرزین داشت پخش می‌شد. فکر کردم چه حس خوبی‌ه تو بخونی و همه گوش بدن لذت ببرن (-:

/ 0 نظر / 7 بازدید