تییییز

*صدای نیو.شا ضی.غمی خیلی تیز ه یا فقط توی مغز من میره؟

/ 6 نظر / 7 بازدید
بابک

کلا رو مغزه!

حاج خانوم

یعنی اینقد بدم از صدا و بازیش میاد که نگو... [قهر]

بانوي بهمن ماه

نه تو مغز منم ميره[سبز]

مهشاد

صدايش كه تيز هست هيچ لوس هم هست تازه حالا بگو ببينم.مگر چه عمل مستهجن و خلاف اخلاقي مرتكب شده كه اينگونه نامش را قلع و قمع كردي؟ها؟

شاپرك دل

اه اه! اره همينطوريه! بازيگرهاي جديد فقط به قيافه شون مينازن! بازيشون در حد صفره! من جمله مالِ اين!