لوگوی پپسی روی ماه

والا من هر چی نگاه کردم، چیزی ندیدم. البته اگه چیزی هم بود، انقد هوا آلوده‌ بود که عملاْ ماه هم به زور دیده می‌شد چه برسه به روی لوگوی پپسی! من هم انقد تبلیغ‌ش رو دیده بودم که اگه الان هم برم آسمون رو نگاه کنم، لوگوی پپسی که سهل‌ه، چی‌توز موتوری و دوغ آبعلی و زمزم هم می‌تونم ببینم.

کسی هست خودش این رو به چشم دیده باشه؟

/ 2 نظر / 5 بازدید
بهاره

عزیزم ما خیلی گشتیم نبود .شما هم خیلی گشتی نبود .پس لا اقل دیگه فکرشونکن که دیوونه بازیه!والا...اینقدر نگاه کردیم با خانواده توی ماهو که ساکنان ماهو هم دیدیم....اما پپسی ندیدیم!