تو بهاری

*تو بهاری...

نه!
بهاران از توست.

از تو می‌گیرد وام
هر بهار، این همه زیبایی را...

*عید همه پیشاپیش مبارک.
امیدوارم سال خوبی برای همه باشه.
به همه آرزوهای خوب‌تون برسین.
همیشه حال‌تون خوب باشه.
همیشه هم بخندین.

خب ازاین حرفا که بیاین در سال جدید، کینه‌ها رو دور بریزیم و ملت رو پرروتر کنیم! و این صحبتا... رو که دیگه زیاد می‌شنویم این روزا ملی من مخالف‌م چون لااقل آدمی مث من، بیخودی که با کسی سر لج نمیفته!

یه پیشنهاد جدید دارم براتون! اگه کسی واقعاً حق‌ش بوده محل‌ش نذارین که هیچی! اگه نبوده، خب یه فکری بکنین به حال‌ش...

/ 1 نظر / 6 بازدید
دختر باباش

[خنده]خب ازاین حرفا که بیاین در سال جدید، کینه‌ها رو دور بریزیم و ملت رو پرروتر کنیم!