زلزله آذربایجان

دل آدم خون میشه این عکسا رو می‌بینه. بیچاره مردم ناراحت خیلی سخت‌ه آدم اینطوری عزیزان‌ش رو از دست بده. ناگهانی.. زیر آوار.. که ببینی عزیز دل ت که دیروز با تو قدم می زد و می گفت و می خندید امروز بی جون با سر و بدن کبود یه گوشه افتاده. وحشتناک‌تر از این هم میشه خدا؟ چرا با ما این کار رو می کنی؟

اگه دل ش رو ندارین بقیه ش رو نگاه نکنید.

/ 3 نظر / 4 بازدید

سلام دوست عزیز منم خیلی متاسف شدم.

مریم

عکسودیدم خیلی ناراحت شدم