راز موفقیت در زندگی زناشویی

*مردی به پدر همسرش گفت عده‌ی زیادی‌ شما را به خاطر زندگی زناشوئی موفقی که دارید تحسین می‌کنند. ممکن است راز این موفقیت را به من بگویید؟ 

پدر با لبخندی پاسخ داد هرگز همسر ت را به خاطر کوتاهی‌هایش یا اشتباهی که کرده مورد انتقاد قرار نده. همواره این فکر را در یاد داشته باش که او به خاطر کوتاهی‌ها و نقاط ضعفی که دارد، نتوانسته شوهری بهتر از تو پیدا کند!

/ 0 نظر / 4 بازدید