در خصوص پست‌‌های رمزدار

فرض کنید یکی شما رو دعوت می‌کنه خونه‌ش و شما با دلیل یا بی دلیل دوست ندارید برید. خب چی کار می‌کنید؟ نمیرید؟ یا به صاحبخونه میگین تو کلاْ حق نداری مهمونی بگیری؟

حالا حکایت من‌ه. 2 تن از دوستان خیلی اصرار دارن که رمز پست‌های رمزدار رو با ایمیل بهشون بدم. برادر من، خواهر من، طبق قانون من‌درآوردی من، رمز فقط با مسج به دست‌تون می‌رسه - 2 مورد استثناء قائل شده بودم که اون هم دیگه به ابدیت پیوست - هیچ اجباری هم در کار نیست. می‌تونید شماره‌تون رو بگید و رمز رو بگیرید. می‌تونید ندید و بی‌خیال رمز بشید. حق انتخاب با خودتون‌ه. این وسط، جایگاه چونه زدن کجاست، من درک نمی‌کنم!

شاید هم کلاْ دیگه رمز پست‌ها رو فقط خودم داشته باشم. فعلاْ تصمیم نگرفته‌م.

/ 1 نظر / 4 بازدید
گلدونه

وووااااي پس در قبال من خيلي خيلي محبت كردي [گل][گل][گل]