پدیده‌ی فشار خون پایین

گاهی سر م گیج میره. چشمام تار می‌بینه. نمی‌دونم ایراد از سر م‌ه یا چشمام. اسم دکتر و دارو هم جلو م نیارین که قاطی می‌کنم. فوق‌ش باز میخواد بگه باردار م! منتظر

/ 2 نظر / 252 بازدید
مسافر

ما با پدیده ی فشار خون بالا مواجهیم که با این سن و سال خداییش پدیده است!

مسافر

آره ولی زیاد تاثیر نداره.فشارم عصبیه. نباید ناراحاند بشم!