عبرت

*بعدازظهر خوابیدم. تمام مدت داشتم با خانوم همکار سابق حرف می‌زدم.
نمی‌دونم چرا.
با اینکه خاطره‌ی خوبی از خودش برام نذاشته، وقتی فکر می‌کنم ممکن‌ه از تنهایی و فکر و خیال، افسرده شه ناراحت میشم. آدمی هم هست که به هیچ صراطی مستقیم نیست. یعنی در همون لحظه که تو داری بهش محبت می‌کنی، توی ذهن‌ش داره سفارش خنجر میده که تا دسته فرو کنه توی شکم‌ت!

الان یه سوال پیش میاد: چرا من آدم نمیشم واقعاً؟ کم بدی کرد بهم؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
خانومی

تو دیوونه ای مریمی!!!!ناراحت نشی ولی انگار سوژه برای اعصاب خوردی کم داریا

گلدونه

از اين تحفه ها يك هم ما داشتيم وقتي بالاخره ! رفت كلي جو شركت آروم شد

عروس خانم

من هم یه همکار دارم همینطوره اما به خاطر اینکه فضای کار ناجور نباشه مجبورم باهاش خوب باشم