بی‌فکر

*مردک بی‌فکر بدون اینکه ذره‌ای راننگی بدونه، نشسته بود پشت فرمون. نه که راه راست رو یواش‌یواش بره. ظریفکاری! رد کردن ماشین از در کوچیک تعمیرگاه با کلی خرت و پرتی که دو طرف در ریخته بودن روی زمین.

خیلی سریع اتفاق افتاد. یهو دنده عقب گرفت. یکی داد زد یواش. یواش. یواااااش. من و مامان دویدیم کنار. برگشتم ببینم چی بود. که دیدم داره می‌خنده. مردی که داد زد یواش، با اضطراب نگاه‌م می‌کرد. راه افتادم سمت‌ ماشین‌ش. هنوز داشت می‌خندید. می‌خواست کم نیاره لابد. شیشه‌ش بالا بود. داد زدم خنده داره؟

با خنده نگاه‌م می‌کرد. بلندتر داد زدم: خیلی خنده داره به نظرت؟ وایسادم بیاد پایین. خنده‌ش روی صورت زشت‌ش خشکید. مامان گفت بیا بریم. ول‌ش کن.

همچنان داد می‌زدم مردک نفهم! غلط می‌کنه وقتی بلد نیست می‌تمرگه پشت فرمون.

توی کوچه که پیچیدیم یه گربه از جلو م پرید رفت. 2 متر پریدم. خیلی هم ترسیدم. مامان خندید. گفتم نگاه کن تو رو خدا. از اون مردک نترسیدم. از یه وجب گربه می‌ترسم. بعد الان دارم فکر می‌کنم مثلا اگه پیاده می‌شد می‌خواستم چه غلطی کنم؟ یقه‌ش رو بگیرم بچسبونم‌ش به دیوار؟ نیشخند

/ 5 نظر / 8 بازدید
بانوی بهمن ماه

این چرخه رو همیشه به یاد بسپار ! سوسک از موش میترسه ! موش از گربه ! گربه از سگ ! سگ از مرد ! مرد از زن ! زن از سوسک ![پلک][نیشخند]

گلدونه

شايد خنده اش عصبي بوده من ميشناسم كسايي رو كه وقتي عصبي ميشن يا گه ميزنن ميخندن يه جوري هم ميخندن كه فك ميكني دار نبه ريشت ميخندن اصلن باورت نميشه خنده اش عصبي باشه

ساحل

از این کارا نکن دختر من یه بار پشت رل بودم یارو از فرعی اومد پیچید جلوم منم قاطی کردم راهشو بستم دیدم فحش داد منم بدتر لج کردم دیدم یهو پیاده شد حمله کرد سمت شیشه منم تندی شیشه رو کشیدم بالا درو قفل کردم لامصب کوبید رو ماشین رفت قفل فرمونن بیاره منم دستمو یه سره گرفتم رو بوق اوضاع داغون بودا ملت وایستاده بودن تماشا...یه شانس گنده آوردم نزدیک چهارراه پلیس بود اومد پدر پدرشوخته یلرو در آورد ما نیز حسابی چغولی کردیم جلو پلیسه بعدش هم شاد و خندان گازشو گرفتیم رفتیم[شرمنده]

مریم

میبینی اگه مازنااین کاروکنیم مگه مردادیگه ول میکنن؟