برای خودت زندگی کن

*هر کی به من می‌رسه، ادیب و فاضل و اندیشمند و همه‌چیزدان از آب درمیاد. من واقعاً مونده‌م این دوروبری‌های من با این همه فهم و کمالات چرا هیچی نشدن؟

هر وقت یکی زیادی نصیحت‌م می‌کنه، یاد نوشته‌های پائولو کوئیلو میفتم. عین جمله‌ش رو که توقع ندارین حفظ باشم؟! اما مضمون‌ش این بود که مردم همیشه طوری رفتار می‌کنن انگار که می‌دونن تو دقیقاً باید چطوری زندگی کنی.. اما وقتی بری توی بحر زندگی خود اون آدما، می‌بینی توی زندگی خودشون هم مونده‌ن.

میخواد بگه هر کسی باید برای خودش زندگی کنه. نه زیادی راجع به زندگی دیگران نظر بدید، نه اجازه بدید اونا توی کار شما سرک بکشن.

حالا اگه خیلیا فهمیدن این رو؟
طرف ۵۰ سال‌ رو داره راحت. داره به زووووووور ارشد می‌خونه. خودش میگه دیگه ذهن‌ش یاری نمی‌کنه و درسا براش سخت‌ه اما می‌خونه به نیت پز دادن فقط. همزمان اعتراف می‌کنه که شوهرش کلاً با کار کردن زن مخالف‌ه.
من دارم فکر می‌کنم کی تازه بعد ۵۰ سالگی میره دنبال کار و شغل جدید؟
اون داره نصیحت می‌کنه و راه و روش نشون من میده! فکر کن فقط!

/ 0 نظر / 4 بازدید