بفهم

من آدم تغییر ناگهانی نیستم. مهمون ناخوانده، ناخوشایندترین چیز برای من‌ه.

پیشنهاد یکهویی، یک تغییر ناگهانی هر چند جزیی من رو اذیت می‌کنه. طول می‌کشه تا بدن‌م و مغز م و روان‌م باهاش تطبیق پیدا کنه. تا هماهنگ بشن، من کلافه‌م و تکلیف ندارم. من باید بیفتم تو روتین تا برگردم به خودم و خودم رو پیدا کنم. تغییر رو خودم باید اعمال کنم. نبایستی کسی تغییر م بده. من باید فکر کنم و بررسی‌ش کنم...

/ 2 نظر / 8 بازدید
Moin

لایک این چه شیوه لینک کردنه آخه خواهر من ؟ فکر چشم ها ما رو نمی کنی ؟

حدیث

منم متاسفانه با این قضیه مهمون ناگهانی نمیتونم کنار بیام!