مشاور اینترنتی

مشاور اینترنتی یافته‌م توپ. و تازه دارم خودم رو توی آینه‌ی اون درست می‌بینم...

/ 8 نظر / 3 بازدید
ماشیمارو

منم از این مشاورا [گریه]

غزال

از کجا؟ نمیشه به ما هم معرفی بنمایید؟؟

نارنجی

واقعاً ؟ مشاوره ؟ یا دوست ِ خودته ؟

مسافر

خوب ای که گفتی یعنی چه؟ توضیح بیشتر لطفا[عینک]

درسا

معرفی کن خب.. منو که میدونی چهههههههه مشکلاتی دارم..[ابرو]

محیا

منم میخوام خب :(