استیصال

*دنیا کوچیک‌ه یا آرزوهای من بزرگ‌ن؟

گاهی برای خودم هیچی نمیخوام اما نمی‌تونم برای دیگران هم چیزی نخوام. دنیا برام تنگ‌ه.

/ 1 نظر / 7 بازدید
لبخند

منم دقیقا عین شما گاهی وقتا دلم می خواد فقط واسه دیگران از خدا حاجت بخوام