به ست هم میگه سد

*شادی یعنی بچه‌ی همسایه، کوله‌پشتی‌ش رو که شکل زنبور ه، بیاره خونه‌ی شما. تمام لباساش رو از توی کوله‌ش دربیاره، پخش کنه روی میز. بهت بگه میخواد لباساش رو ست کنه و تو باید کمک‌ش کنی.

بعد هم که لباساش رو پوشید، بهت بگه بقیه‌ی لباسا رو تا کنی بذاری توی کیف. موهاش رو مرتب کنی. براش تل بزنی. بهش اطمینان بدی که مرتب شده. ازت خدافظی کنه بره خونه‌ی مادربزرگ‌ش چون قرار ه براشون مهمون بیاد.

بعد تو بخندی بگی این چرا به جای اینکه خونه‌ی مادربزرگ‌ش تیپ بزنه بیاد اینجا، اینجا تیپ می‌زنه میره خونه‌ی مادربزرگ‌ش؟ و جواب بشنوی چون اینجا خیلی احساس راحتی می‌کنه.

/ 1 نظر / 32 بازدید
فرح

ای جاااانم[قلب]