خونه‌ی ایرانی

*دل‌م یه خونه‌ی بزرگ میخواد. با پنجره‌های قدی. پرده‌های سفید. فرش‌های دست‌بافت. با تابلوهای تخت جمشید و حافظیه. با ترمه (termeh) و بته جقه(paisley). با مینیاتور و میناکاری و معرق‌کاری. با لاله عباسی و نستعلیق. دل‌م یه خونه‌ی ایرانی میخواد.
یک. دو. سه. چهار. پنج. شش. هفت.
هشت.  

 

 
 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید