باربی

*به برکت اخم‌های طولانی نی‌نی ۸ ماهه‌ی دوست‌م، فقط بچه به بغل یورتمه نرفته نبودم که رفتم. ۱۰ دقیقه‌ی کامل! بچه‌م به سوارکاری علاقه داره ظاهراً. جالب‌ه که تمام مدت اخماش توی هم بود. فقط وقتی از جلوی مامان‌ش رد می‌شدیم یه لبخند کج و کوله می‌زد ((: تردمیل طبیعی یعنی! پوست‌م کنده شد. رژیم چی‌ه؟ باشگاه کدوم‌ه؟ این بچه رو ۱۰ روز بدن من نگه دارم، میشم خود باربی.

/ 0 نظر / 27 بازدید