منطق

*یکی از شاگردان پرسید استاد! منطق یعنی چه؟

معلم کمی فکر کرد و جواب داد: گوش کنید، مثالی می‌زنم. دو مرد پیش من می‌آیند. یکی تمیز و دیگری کثیف. من به آن‌ها پیشنهاد می کنم حمام کنند. شما فکر می کنید کدام‌یک این کار را انجام دهند؟ شاگردان یک زبان جواب دادند: خب مسلماْ کثیف‌ه!

معلم گفت: نه، تمیز ه. چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیف‌ه قدر آن را نمی داند. پس چه کسی حمام می‌کند؟

- تمیزه !

معلم جواب داد: نه. کثیف‌ه، چون او به حمام احتیاج دارد. و باز پرسید: خب پس کدام‌یک از مهمانان من حمام می‌کنند‌؟

یک بار دیگر شاگردها گفتند: کثیف‌ه!

معلم دوباره گفت: نه، هر دو! تمیز ه به حمام عادت دارد و کثیف‌ه به حمام احتیاج دارد. خب بالاخره کی حمام می‌گیرد؟ بچه‌ها با سر درگمی جواب دادند: هر دو! معلم بار دیگر توضیح می‌دهد: نه، هیچ‌کدام! چون کثیف‌ه به حمام عادت ندارد و تمیز ه هم نیازی به حمام کردن ندارد!

شاگردان با اعتراض گفتند: بله درست‌ه، ولی ما چطور می‌توانیم تشخیص دهیم؟ هر بار شما یک چیزی را می‌گویید و هر دفعه هم درست است. معلم در پاسخ گفت: خب پس متوجه شدید. این یعنی منطق! و از دیدگاه هر کس متفاوت است...

/ 2 نظر / 4 بازدید
امراله یوسفی

سلام داستان وتحليل جالبي بود وشايد بهترين جواب براي بچه ها در مورد منطق. معلومه تازه وبلاگتون راه افتاده پس براتون آرزوي موفقيت ميكنم[گل]

غزال

منم بد نمیومد به استاده فحش بدم خوب ادم گیج میشه دیگه. ولی تعریف خوبی بود برای دیدگاه های متفاوت. یا شاید اینکه روش هر کسی شاید فقط برای خودش جواب بده و به درد دیگران نخوره.