طبیبا!

طبیبا بر سر بالین من آهسته‌تر بنشین

که ترسم باد دامان‌ت ز بستر دور م اندازد نیشخند

نمی‌دونم چرا یاد این افتادم یهو.

/ 4 نظر / 3 بازدید
نینا

خندم گرفت[لبخند][ماچ]

مسافر

شاید چون زیادی وزن کم کردی![نیشخند]