کودکی

به قول نهال، این رو می‌نویسم که پست قبل، بره پایین.

دختر 2 ساله‌ی همسایه‌مون اومده بود اینجا. برام جالب بود که حرفام رو قشنگ می‌فهمید. من ولی بعضی حرفای اون رو نمی‌فهمیدم. مث وقتی که میگه باخ! عین اسب به هم نگاه می کردیم و تندتند پلک می‌زدیم. صحنه‌ی خنده‌داری بود.

/ 1 نظر / 3 بازدید
مسافر

منظورت این بود که ترکه بچهه دیگه،نه؟ ببین بچه به اون کوچیکی ترکی بلده و تو نه[نیشخند]