شیربها

*اگر شیربها جزء مهر نباشد بلکه مقداری باشد اضافی که والدین دختر می‎‌خواهند آن را برای خودشان و به عنوان حق‌الزحمه از داماد بگیرند تا در ازدواج کارشکنی نکنند، البته چنین قراردادی باطل ولی اصل عقد، صحیح است. والدین دختر حق ندارند به عنوان شیربها چیزی را از داماد مطالبه نمایند و اگر بدون رضایت، چیزی از او بگیرند حرام است و غیر مشروع.

حضرت رضا(ع) فرمود: «اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهر او را بیست هزار (دینار یا درهم) قرار دهد و شرط کند که ده هزار هم به پدرش بدهد، مهر جایز است ولی آنچه را برای پدر دختر قرار داده فاسد می ‎باشد.

ولی اگر مرد با طیب خاطر و رضایت کامل بخواهد مبلغی را به والدین همسرش ببخشد اشکال ندارد، چه قبل از عقد باشد چه بعد از عقد.

نویسنده: آیت الله ابراهیم امینی
منبع: کتاب انتخاب همسر

/ 0 نظر / 4 بازدید