قیژژژژژژژ

*توی اتاق خواب داریم صحبت می‌کنیم. صدای قیژژژژژژژژژژ میاد. با تعجب برمی‌گردم سمت مامان: چی بود؟

- صدای در کمد همسایه بالایی!

من: مگه میشه؟ خنثی

- چرا نمیشه؟ در کمد شون رو باید روغن‌کاری کنن که نمی‌کنن.

من: خب بگیم بهشون.

- والا آخرین بار بهش گفتم که صدای قرآن گوش دادن ماه رمضون‌ش انقد بلند ه که نمیذاره من بخوابم. اخم‌ کرد و قیافه گرفت. من هم دیگه نمیگم.

من: خب بیخود کرد اخم کرد. اگه واقعا نمی‌شنوه، سمعک بگیره. نمیشه همه سرسام بگیرن به خاطر ضعف شنوایی یک نفر. تازه این طبقه هم نیست. طبقه‌ی بالاست.

چند ساعت بعد

قیژژژژژژژژژژژژژژژژ

من: مامان؟ باز در کمد شون بود؟

- نه. این در ورودی‌ه! نیشخند نشنیدی قبل‌ش در پارکینگ رو کوبید به هم و توی پله‌ها می‌دوید؟ (در اینجا نامبرده، پسر خانوم مذکور ه، نه خودش)

من: واقعا روغن‌کاری لولای در انقد سخت‌ه؟

چند ساعت بعدتر

قیییییییییییژژژ

من: مامان!

- هیچی نیست. در حمام‌شون‌ه منتظر

چند ساعت بعدترتر

قققققققققققققققیژژژژژ

من: خنثی

مامان: در اتاق خواب بود.

توضیح اینکه پسر شون تا 3 صبح در حال باز و بسته کردن درها بود. فکر کنم داشت جسدی چیزی رو توی کمد جامی‌داد وگرنه آدم چرا باید تا 3 صبح 300 بار در کمد رو باز کنه و ببنده؟

/ 10 نظر / 7 بازدید
میلاد

در حمایت از ایشون : قییییژژژژژژژژژژژژژژ [زبان]

بابک

عجب صبری خودشون دارن.

ساحل

این همسایه واحد بغلی ما هم همینجوری بوداااا والا نصف شب معلوم نبود چه کوفتی تو کمد قایم کرده که 100بارساعت 2شب باز و بسته میکنه الحمدالله رفتن

مهشاد

[خنده] واي مريم حاضرم نصف زندگيمو بدم ولي چهره تو رو بعد از شنيدن هر قيژژژژژژژژژ ببينم

ریحانه

حالا شاید قضیه جسد نبوده و فقط یه سرد مزاجی ساده بوده که مجبورش میکرده هر 2 دقیقه به 2 دقیقه درهای دستشویی و حمام هی به هم کوبیده بشن

لبخند

امان از همسایه مردم آزار[منتظر]

زهرا

چه قدرت تفکیکییییی! واقعا اینقدر قابل تمایز بود صداها؟؟

topoli

ما هم تقریبا چنین مشکلی داریم این بچه همسایه بغلی هر بار که میره یا میاد این در خونشونو آنچنا می کوبه به هم که من برای چن ثانییه روحم میپره بالا ...[وحشتناک] میگم واسه عید میخواستین یه بسته روغن واسشون عیدی بگیرین با یه نامه بذارین دم در خونشون ...[نیشخند] ولی اینجوری قشنگ می تونیین کنترلشون کنینا ! کی میره ؟کی میاد؟ کجا میره ؟چیکار می کنه ؟[شیطان]

گلدونه

حالا مامانت از كجا ميدونست دقيقن هر صدا مال كدوم دره؟!

حاج خانوم

قیژژژژژژژژژژژژژژژژژ از مامانت بپرس بگو اگه گفتی این چی بود؟[نیشخند]