من او را دوست داشتم

*چقدر باید بگذرد تا آدمی بوی تنِ کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟ و چه قدر باید بگذرد تا بتوان دیگر او را دوست نداشت؟ 

من او را دوست داشتم - آنا گاوالدا

/ 3 نظر / 16 بازدید
قطره

میدونی آدم خودش نمیدونه اما یهو یه روزی میرسه میبینی دیگه دوسش نداری میبینی دیگه تموم شد دیگه واست هیچ معنا و مفهومی نداره دوست داشتنش

نازنین

لینک مرتب باز نمی شه دختر جان. من معتقدم نباید برای فراموشی تلاش کرد.