غم

*دیدین هنوز طرف نخونده، بعضیا دستمال درمیارن میشینن به اشک ریختن؟ حکایت الان من‌ه. عاشق صداش‌م.

ز ره هوس به تو کی رسم نفسی ز خود نرمیده من
همه حیرت‌م به کجا روم به ره‌ت سری نکشیده من
به چه برگ، ساز طرب کنم؟ ز چه جام، نشئه طلب کنم؟
گل باغ شعله نچیده من، می داغ دل نچشیده من
تو به محفلی ننموده رو که ز تاب شعله‌ی غیرت‌ش
همه اشک گشته به رنگ شمع و ز چشم خود نچکیده من
چه بلا ستمکش غیرت‌م، چه قدر نشانه‌ی حسرت‌م
که شهید خنجر ناز تو شده عالمی و تپیده من
تو و صد چمن طرب و نمو، من و شبنمی نگه آبرو
به بهار عالم رنگ و بو همه جلوه تو همه دیده من
به کدام نغمه‌ی دل گسل ز نوا کشان نشوم خجل
چو جرس به غیر شکست دل سخنی ز خود نشنیده من
من بیدل و غم غفلتی که ز چشم پر ز فسون تو
همه جا ز جلوه‌ی من پر است و به هیچ‌جا نرسیده من
"بیدل دهلوی"

/ 3 نظر / 347 بازدید
ساحل

[گل][گل][گل]مرســــــــــــــــــــــــــــی!

مسافر

ممنون مریمی جون. منم خیلی صدای اصفهانی رو دوست دارم. با صداش خیلی خاطره دارم. اینم که نشنیده بودم.مچکرم

حدیث

علیرضا قربانی هم این روزا یه آهنگ خیلی خوب داره...هوای جنون.