لوکیشن: کوچه بغلی‌مون

*الان مثلا خواستن همسایه‌های بی‌شخصیت رو بذارن توی رودرواسی؟

آیا همسایه‌ی باشخصیت، آشغال می‌ریزد؟

آیا نمی‌دانند کلمه‌ی آشغال، آشغال جذب می‌کند؟

 

 

 

/ 1 نظر / 38 بازدید
هما

[خنده] آشغال آشغال جذب می کند چی بنویسند خب؟