مثالی از غم و غصه‌ی بی‌مورد

*با قیافه‌ی زار رفته روی تردمیل.

خنده‌م می‌گیره از اخم‌ش: چی‌ه؟ (-:

میگه مریمی الان رفتم خودم رو وزن کردم. هیچ فرق نکردم.

- خب نکردی که نکردی. این غصه داره؟

میگه آخه ده‌ه‌ه‌ه روز ه رژیم دارم.

میگم برای همین این قیافه رو به خودت گرفتی؟ فکر کردم چی شده که تو انقد داغونی! خجالت نمی‌کشی؟

عمدا می‌خندم.

خنده‌ش می‌گیره. میگه آخه من خیلی حساس‌م. زود ناراحت میشم.

میگم من هم مث تو ام. خیلی بدتر از تو بودم یعنی. بعد دیدم خیلی اتفاقا ارزش‌ش رو ندارن. بی‌خیال شدم. تو هم بی‌خیال شو. راحت‌تر زندگی می‌کنی بعد ش.

/ 2 نظر / 6 بازدید
نازنین

[لبخند] خوب هفته قبل هم اوضاع من به همین صورت بود. از طرف من به دوستت بگو خوشحال باشه که حداقل اگر کم نکرده،زیاد هم نکرده