توکل

*توکل یعنی اجازه دادن به خداوند
که خودش تصمیم بگیرد!
تو فقط بخواه و آرزو کن
اما پیشاپیش شاد باش!
و ایمان داشته باش که رویاهایت
هم چون بارانی در حال فرو ریختنند!

پیشاپیش شاد باش و شکر گذار
چرا که خداوند نه به قدر رویاها
بلکه به اندازه‌ی ایمان و اطمینان توست که می‌بخشد!
/ 2 نظر / 4 بازدید
یک نفر

پس خدایا هزاران هزار بار شکرت!

مخمور

مريم جان اسم كتاب " آيين زندگي ،وصاياي امام علي به امام حسن مجتبي " است فكر كنم ناشرش نيستان باشد .