سولاریوم

انقد بد م میاد وقتی دو روز جایی نمیرم، ریخت و قیافه‌ی همه چیز عوض شه. کلاْ آشنایی‌زدایی ناراحت‌م می‌کنه. دیروز هم که رفتم باشگاه، دیدم واااااااا. وسایل مقادیری جابه‌جا شده‌ن. رختکن هم کلاْ نیست!

به جا ش یه استوانه‌ی بلند بزرگ بود که رو ش عکس سیاه سوخته‌ای از جنـ.ـیفر به چشم می‌خورد. گفتم اه مای گاد! دیده‌ن در رختکن قیژ قیژ صدا میده، یه باکلاس‌ش رو خریده‌ن. به نزدیک‌ترین دختر ممکن گفتم این رختکن‌ه؟

گفت نه. این سولاریوم‌ه. در ش رو یواشکی باز کردم دیدم دور تا دور دیواره‌هاش لامپ‌های مهتابی کنار هم قرار گرفته‌ن. من به سولاریوم میگم دستگاه پخت کبد! چون مواردی مشاهده شده‌ن که توی دستگاه سولاریوم، کبد شون نیم‌پز شده!

گفتم خب حالا کجا لباس عوض کنیم؟ اتاق دمبل‌ها رو نشون داد. حالا سوال این‌ه که حق تقدم با کی‌ه؟‌ با اونی که با نیش باز وارد باشگاه شده؟ اونی که شلوار به دست میخواد لباس عوض کنه و بره خونه؟ یا اونی که پشت در منتظر ه دمبل برداره؟ سیستم‌ه داریم؟

/ 2 نظر / 36 بازدید
مسافر

حالا مثلا اون به چه درد باشگاه میخوره؟[سوال] میرین ورزش کنین یا ازین قرتی بازیا در بیارین[متفکر][چشمک]

مسافر

میتونین مثل بعضی نابغه های باشگاه ما، رو به آیینه بایستید و مثلا پشت به بقیه سریع لباستونو بپوشینو خیال کنین هیچ کس هیچی ندیده[ابله]