عکس کارت‌م

دیدین برای آگهی ترحیم خانوما جای عکس اون خدا بیامرز، عکس گل و بلبل و غروب آفتاب میذارن؟ باشگاه ما هم در اقدامی کم‌نظیر، جای عکس ما عکس در دیوار باشگاه رو میذارن. جداْ شبیه دیوار ن ملت یعنی؟ نیشخند

/ 1 نظر / 12 بازدید