بارون

همه با ذوق صدا م می‌کنن: بارون میاد

و من هیچ شوقی برای قدم زدن زیر بارون ندارم. ترجیح میدم پنجره رو کمی باز بذارم و کتاب ورق بزنم، کلاه قرمزی نگاه کنم، توی فیـ.ـس‌بوک بچرخم و تظاهر کنم همه چیز خوب‌ه.

/ 0 نظر / 7 بازدید