سخنی چند با گاد

*یه وقتایی هست که از وضعیت موجود راضی نیستی. بعد هی مدام به خودت میگی حتماً گاد یه نقشه‌ای داره. صبر کن ببین بالاخره چطوری میشه /-: خواستم بدین وسیله به گاد یادآوری کنم صبر هر کسی اندازه‌ای داره خب. آره. هیچ غلطی نمی‌تونم بکنم اما دلیل نمیشه از نقظه ضعف‌م علیه‌م استفاده شه. نه؟

/ 0 نظر / 5 بازدید